• سیلندر های پنوماتیک

  سیلندر های پنوماتیکی عوامل اصلی کار در سیستم پنوماتیک هستند که میتوانند نیروی هوای فشرده را به نیروی مکانیکی تبدیل کنند.

 • شیر های پنوماتیک

  در پنوماتیک هر ابزاری که بتواند یک یا چند مشخصه هوای فشرده را کنترل کند "شیر" نامیده میشود.مانند فشار و مقدار جریان هوای فشرده.

 • واحد مراقبت پنوماتیک

  واحد مراقبت یکی از مهم ترین تجهیزات پنوماتیک میباشد که از 3 قسمت رگولاتر،فیلتر رطوبت گیر و روغن زن تشکیل شده است.

 • پنوماتیک

  پنوماتیک از زبان یونانی گرفته شده و پنیوما در بان یونانی یعنی تنفس و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت میکند.

محصولات پنوماتیک

 • فیلتر رطوبت گیر

  فیلتر پنوماتیک اولین مرحله از واحد مراقبت پنوماتیک است که وظیفه آن همانطور که از نامش پیداست فیلتر کردن هوا از گرد و غبار و رطوبت میباشد.

 • رگولاتور پنوماتیک

  رگولاتور پنوماتیک دومین مرحله از واحد مراقبت پنوماتیک میباشد که وظیقه آن تنظیم فشار هوای ورودی و آماده کردن آن برای استفاده در سیستم پنوماتیک می باشد.

 • روغن زن پنوماتیک

  روغن زن پنوماتیک آخرین مرحله از واحد مراقبت پنوماتیک است که وظیفه آن روغن کاری قطعات پنوماتیک میباشد.

 • فیلتر رطوبت گیر

  فیلتر پنوماتیک اولین مرحله از واحد مراقبت پنوماتیک است که وظیفه آن همانطور که از نامش پیداست فیلتر کردن هوا از گرد و غبار و رطوبت میباشد.

 • رگولاتور پنوماتیک

  رگولاتور پنوماتیک دومین مرحله از واحد مراقبت پنوماتیک میباشد که وظیقه آن تنظیم فشار هوای ورودی و آماده کردن آن برای استفاده در سیستم پنوماتیک می باشد.

 • روغن زن پنوماتیک

  روغن زن پنوماتیک آخرین مرحله از واحد مراقبت پنوماتیک است که وظیفه آن روغن کاری قطعات پنوماتیک میباشد.

برترین شرکت های پنوماتیک