۰۴آبان ۱۳۹۸

سیلندر پنوماتیک قلمی نیز مانند سایر سیلندر های پنوماتیکی از هوای فشرده برای انجام کار استفاده میکند. در برخی از دستگاه های صنعتی در عین نیاز به استفاده از سیلندر های پنوماتیک فضای کافی برای استفاده از سیلندر های معمولی وجود ندارد. به همین دلیل در برخی از این موارد از سیلندر های قلمی یا […]

۰۴آبان ۱۳۹۸

سیلندر پنوماتیک کامپکت نیز مانند سایر سیلندر های پنوماتیکی از هوای فشرده برای انجام کار استفاده میکند. در برخی از دستگاه های صنعتی در عین نیاز به استفاده از سیلندر ها فضای کافی برای این کار وجود ندارد. به همین دلیل در برخی موارد از سیلندر های کامپکت استفاده می گردد زیرا فضای کمتری را […]

۰۳آذر ۱۳۹۸

سیلندر کامپکت راهنما دار نیز مانند سایر سیلندر های پنوماتیکی از هوای فشرده برای انجام کار استفاده میکند. در برخی از دستگاه های صنعتی در عین نیاز به استفاده از سیلندر ها فضای کافی برای این کار وجود ندارد. به همین دلیل در برخی موارد از سیلندر های کامپکت استفاده می گردد زیرا فضای کمتری […]

۱۳آذر ۱۳۹۸

سیلندر پنوماتیک گرد همانطور که از نام آن می توان فهمید به صورت گرد بوده و چهار گوش نیست.یکی از مهمترین دلایل ساخت این نوع از سیلندرهای پنوماتیک کوچک بودن آن است.سیلندر های گرد را میتوان در ابعاد بسیار کوچک و با مقدار توان بسیار کم ساخت.گاهی کارهای با ظرافت و حساسی به سیستم های […]