نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

بخش اول

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک چیست و نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک چگونه است.

سیلندر موتوری است که قادر به تبدیل انرژی به نیرو می باشد.

انرژی تبدیل شده، به شکل هوای فشرده مصرف می گردد.

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک درست برعکس تلمبه دوچرخه است.

در مورد تلمبه، پیستون توسط دست به حرکت درآمده و با فشرده کردن هوا باعث افزایش فشار در تایر می شود.

سیلندر، فشار وارده توسط هوای فشرده بر مساحت سطح پیستون را تبدیل به یک نیرو می کند.

این نیرو به صورت خطی توسط میله پیستون وارد می شود.

البته هوای موجود در محفظه مقابل باید به خارج فرستاده شود (شکل ۱ – ۱).

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

هنگامی که فشار هوا به یک طرف پیستون وارد می شود، یک مانع باید راه هوا به محفظه را مسدود کند.

اگر چنین اتفاقی بیافتد، کاهش فشار ایجاد می گردد و نیروی ایجاد شده توسط پیستون کم می شود.

بخش دوم

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

شکل ۳ و ۲ – ۱

در شکل ۲- ۱، پیستون، دهانه ورودی را می بندد.

در شکل ۳- ۱، پیستون، به واسطه وجود یک حلقه فاصله دهنده نمی تواند دهانه را مسدود کند.

اصل پاسکال:

دو پیستون در معرض یک نیروی رانشی قرار می گیرد که با فشار وارده و مساحت سطح که با فشار عمل می کند برابر است.

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

با فشار مساوی وارده، در مرحله اول، نیرویی که به پیستون شکل ۳-۱ وارد می شود بیشتر خواهد بود.

این نیرو، با فرض اینکه پیستون شکل ۲-۱ بتواند حرکت کند، بر اینرسی غلبه می کند و روشن می شود.

یکی از شرایط ایجاد اینرسی رانشی کافی برای حرکت پیستون، فضای مقابل پیستون است.

این فضا امکان عملکرد فشار هوا روی کل مساحت سطح را فراهم می کند.

فضا، در مرحله اول، در فشار اتمسفر خواهد بود و به خاطر متصل بودن به هوای فشرده، به فشار مطلق خواهد رسید.

در این مرحله، پیستون مطابق اصل پاسکال حرکت می کند.

حرکت ادامه دار پیستون بستگی به جریان هوایی دارد که فشار روی پیستون را نگه می دارد.

حتی زمانی که به انتهای طول کورس خود برسد.

در مثال های شکل ۳ و ۲ – ۱، سیلندرها هر کدام، زمانی که تأخیر در شروع از بین برود، نیروی مشابه ای را ایجاد می کنند.

(زیرا هر دو دارای مساحت سطح و فشار وارد مشابه ای هستند).

در شکل ۵ و ۴ – ۱، پیستون ها دارای مساحت سطح متفاوتی می باشند و فضایی بین ورودی دهانه و سطح پیستون وجود دارد.

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

بخش سوم

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک:

در نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک اگر فشار هوای مشابه ای به هر یک از پیستون ها وارد شود، به خاطر تفاوت مساحت سطح، رانش های متفاوتی ایجاد خواهد شد.

مثال، اگر قطر پیستون دو برابر شود، نیروی ایجاد شده چهار برابر خواهد شد. اگر قطر پیستون سه برابر بشود، نیرو ته برابر خواهد شد.

در شکل ۷ و ۶-۱، هر دو سیلندر دارای قطر های مساوی و همچنین فضای مساوی در جلوی پیستون ها میباشند.

اگر فشار هوای وارده بر هر سیلندری متفاوت باشد،در این صورت سیلندر با فشار بیشتر،بیشترین نیرو را اعمال میکند.

این موضوع در هر دو وضعیت ساکن و متحرک صدق میکند.

همیشه رانش،با مقدار فشار وارده نسبت مستقیم دارد.

نحوه عملکرد سیلندر پنوماتیک

امیدواریم با مطالعه این مطلب به پاسخ سوال خود(سیلندر پنوماتیک چیست؟) رسیده باشید.

درباره penoadmin

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *